Router a NAT

co to je a co s tím...

Z důvodu značného množství dotazů na téma: Nemůžu se připojit do hry. Co s tím? jsem pro vás připravil článek, který se zabývá problematikou počítačové sítě.

První co si musíte uvědomit hned na začátku je, že ne každý počítač je v síti Internet. Některé jsou součástí privátní sítě a teprve tato síť je připojena k Internetu. Každý počítač v síti má přidělenou IP adresu pro identifikaci. Pokud je počítač součástí sítě Internet, říkáme, že má přidělenou veřejnou IP adresu. Pokud je součástí té privátní, má přidělenou neveřejnou IP adresu. IP adresa se udává kombinací 4 čísel (0 - 255) oddělených tečkou.

Následující obrázek stručně zachycuje stavbu sítě Internet, privátní sítě a jejich propojení. Síť Internet disponuje modrou barvou, síť privátní zelenou. Všimněte si místa, kde se obě barvy prolínají. Tam se nachází spojovací prvek obou sítí (dále jen router). Router má přiřazeny dvě IP adresy. Jedna patří síti Internet (187.24.128.89) a druhá (192.168.1.100) privátní síti.

internet <> router <> intranet

Právě na routeru dochází k překladu adres z privátní sítě (neveřejných adres), na adresu 187.24.128.89, tedy adresu sítě Internet (veřejnou adresu). Tento proces se nazývá NAT (Network Address Translation). Volně přeloženo: Překlad síťových adres.

Teď to začne být trochu složité, tak se soustřeďte. Komunikace mezi dvěma počítači probíhá přenosem takzvaných paketů (balíků), ve kterých jsou uložena data vhodně pro přenos po síti. Každý paket má hlavičku, do které se zapisuje informace odkud takový paket vzešel.

Pokud je takový paket vyslán z počítače v privátní síti, projde přes router a dorazí na počítač v Internetu. Informace o původu paketu jsou okopírovány do nového paketu, který daný počítač v Internetu vyšle zpět. Když takový paket dojde na router, router podle informací v hlavičce a svých vlastních záznamů pozná, na který počítač privátní sítě ho má poslat a pošle ho přesně tam. Toto pravidlo překladu se nazývá NAPT (Network Address Port Translation) a umožňuje tak komunikaci všech počítačů privátní sítě se sítí Internet.

Zde se dostáváme k našemu problému. Pokud je paket vyslán z počítače v Internetu do privátní sítě, neskončí nikde jinde než na routeru, který neví kam ho má poslat. Komunikace, kterou inicioval počítač v Internetu, není tedy s počítačem v privátní síti možná.

Tento problém může odstranit pravidlo překladu BIMAP. BIMAP jednoduše nastaví směrování paketů přicházejících z Internetu na jeden (a pouze ten) počítač v privátní síti. Pravidel BIMAP může být i více, avšak jen tolik kolik vám přiřadil veřejných adres váš ISP (Internet Service Provider).

Ptáte se proč to je tak složité? Jednoduše proto, že za veřejné adresy se platí a není to levná záležitost. Víše popsaným způsobem můžete připojit velké množství počítačů do Internetu a zaplatíte (kromě samotného připojení) jen za jednu veřejnou adresu.

Abychom si mohli objasnit, jak správně nastavit náš počítač pro komunikaci s Internetem, musíme se nejdříve ponořit do problematiky různých druhů připojení a také jejich parametrů.

Co jistě mnohé překvapí: nejdůležitější vlastností připojení pro hraní her po Internetu není rychlost, ale odezva. Právě odezva určuje plynulost hry. Konkrétně hra Dungeon Siege potřebuje rychlost pouze 1 - 2KB/s. Zato však požaduje velice rychlou odezvu, snad nejrychlejší, s jakou jsem se kdy setkal. Je to méně než 30ms. Jak máte více, můžete si tak možná zahrát tahovku...

Odezvu na vzdálený počítač zjistíte velice snadno. Spustíte příkazový řádek (Start > spustit > cmd ) a napíšete ping adr (bez uvozovek), kde adr je doména počítače, nebo jeho IP adresa a zmáčknete enter. Tady jsou oba příklady:

ping na doménuping na IP adresu

Odezva je vlastně čas, za který 1 paket urazí cestu od vás k danému počítači a zpět. Rychlost odezvy závisí jak na kvalitě vašeho připojení, tak na kvalitě připojení počítače cílového.Takže ne vždy může být chyba u vás.

Zde je výpis nejvíce používaných připojení: Dial-Up (vytáčené připojení), mobilní telefon, ISDN, ADSL, kabel (jako přes kabelovou televizi), WI-FI, satelit.

Dial-Up není pro hraní moc použitelné díky své dlouhé odezvě, která bývá okolo 200ms. U tohoto připojení není víceméně co řešit, protože od vašeho ISP dostanete veřejnou IP hned po připojení. Pokaždé je ale náhodně přiřazena z nějakého rozsahu. V nynejší době už není téměř užívané (2010).

Připojení přes mobilní telefon a satelit je pro hraní naprosto nepoužitelné, takže se tím už dál nebudu zabývat.

ISDN je v podstatě to samé, co Dial-Up. Je samozřejmě rychlejší a má i menší odezvu.

ADSL, nebo kabel je jedno z moudrých řešení. Vedle své vysoké rychlosti také disponují velice dobrou odezvou, která bývá menší než 40ms.

Připojení pomocí WI-FI bývá mnohdy neštastné a to z toho důvodu, že rychlost připojení a odezvy závisí na kvalitě signálu. Ten může být velice snadno rušen (to je případ velkých měst), nebo zhoršen vlivem špatného počasí. Odezva u WI-FI se pohybuje v rozmezí 20 - 100ms. V roce 2009 a dál je kvalita Wi-Fi na velmi slušné úrovni, a dá se s ní dosáhnout i na pingy pod 20ms

Ve vetších městech je také možné  se připojit i pomocí optiky, což je nejlepší možné připojení.

Nyní si řekneme jak nastavit NAT. Pamatujte, že nastavení NAT se provádí na routeru vaší privátní sítě a jestli k němu nemáte přístup, musíte o to požádat vašeho správce sítě.

Otevřete internetový prohlížeč a zadejte adresu http://ip, kde ip je adresa routeru (například: http://192.168.1.1). Pokud je nutná autorizace pro vstup zadejte ji.

přihlášení k routeru

Objevíte se v takovém, nebo nějakém podobném nastavení. Grafické rozhraní se samozřejmě může (a bude) lišit.

 nastavení routeru

Nyní vás zajímá sekce nastavení, kde se zadávají pravidla pro překlad adres. Hledejte něco jako Network Address Translation Configuration, NAT, NAT options, NAT rule entry a podobně... Nespěchejte,

vše si pečlivě pročtěte.

Nastavení pravděpodobně bude v angličtině. Pokud něčemu neporozumíte, požádejte někoho o překlad. Když NAT pravidla konečně objevíte, mohou vypadat nějak takto.

nat pravidla

V tabulce na obrázku jsou vypsaná dvě pravidla. Když se do takového nastavení dostanete poprvé, už by tam mělo být jedno napsaná. Mělo by to být právě NAPT (viz výše). Nemažte ho! My pouze přidáme jedno další. Stiskněte tedy tlačítko add, nebo něco takového. Měla by se vám objevit jakési rozhraní pro zadání vlastností pravidla.

vytvoření pravidla

Za Rule Flavor (druh pravidla) vyberte BIMAP. Rule ID je číslo. Zadejte menší než které má pravidlo NAPT.

Local Address (místní adresa) ja IP adresa vašeho počítače. Tu si zadáváte v nastavení TCP/IP protokolu vašeho síťového adaptéru. Global address (globální adresa), je veřejná IP adresa, kterou vám přiřadí váš ISP. Potvrďte, uložte nastavení routeru a restartuje router. Pokud jste vše udělali správně, váš počítač je od této chvíle vidět z Internetu.

Vše co jsem tady napsal o nastavení NAT, je určitě detailně popsáno v uživatelské příručce vašeho routeru. Další informace hledejte tam.
Případné dotazy a připomínky směřujte na fórum


Rating:
N/A

Without Yes/No its count as "I don't know".   No Yes
Was this article helpful?
Article is beneficial?

Relase date: 28.1.2010
Autor: Wirfeon
visitors: 0

 


Multiplayer
Items
Bestiary
    Community